“Gayrimenkullerin beş yıl içinde satılması halinde elde edilen kazanç gelir vergisine tabiidir”

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Türkiye genelinde 2022 yılında toplamda 3 milyon 434 bin 389 gayrimenkul satış yolu ile el değiştirdi. Gerçek kişilerin bir bedel karşılığı edindikleri gayrimenkullerin (konut, arsa, vb.) iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılması halinde, elde edilen kazanç gelir vergisine tabiidir” dedi.

Gayrimenkullerin iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içerisinde elden çıkarılmasından doğan kazançların, değer artış kazancı kapsamında olduğunu ifade eden Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Gerçek kişilerin bir bedel karşılığı edindikleri gayrimenkullerin iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılması halinde, elde edilen kazanç gelir vergisine tabiidir. Elden çıkarmadan maksat, satış, bir bedel karşılığında devir, temlik, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasıdır. Değer artış kazancında 2022 takvim yılı için 25 bin TL gelir vergisinden istisnadır. 2022 yılı değer artış kazancı, 31 Mart’a kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilip, Mart ve Temmuz aylarında 2 eşit taksitle ödenmesi gerekiyor” dedi.

Nasıl hesaplanıyor

2022 yılı içerisinde gayrimenkullerin elden çıkarılması karşılığında sağlanan safi tutarı 25 bin TL’yi aşan gelirlerin beyan edilmesi gerektiğini belirten Özelmacıklı, “Öncelikle değer artış kazancında vergilendirilecek kazancı hesaplamak gerekiyor. Elden çıkarma karşılığında alınan para tutarından, elden çıkarılan mal ve hakların maliyet bedeli ile, elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının üzerinde kalan giderler ile ödenen vergi ve harçların, düşülmesi suretiyle bulunuyor. Mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumunca belirlenen Yurt İçi – Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) artış oranında artırılarak tespit edilir. Endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının yüzde 10 veya üzerinde olması gerekmektedir” dedi.

“Miras ile geçenler vergilendirilmiyor”

İvasız olarak iktisap edilmiş taşınmazların elden çıkartılmasından doğan kazançların vergilendirilmediğini belirten Özelmacıklı, “Özellikle intikal yani veraset yolu ile geçen taşınmazların elden çıkartılması ve gayrimenkulün üzerine, sahibi tarafından inşa edilen veya kat karşılığı olarak verilenler bu kapsama giriyor. Bunun yanında tapuya tescilden önce de sahibi tarafından kullanılan taşınmazların fiili kullanım durumları 5 yılı geçiyor ise bunlar da vergilendirilmiyor. Özellikle Toplu Konut İdaresi ve kooperatiflerin durumlarında tahsis belgesi, faturalar gibi belgeler fiili kullanım tarihi olarak dikkate alınıyor” dedi. – İSTANBUL

Open chat
Powered by